Jordi Alemany Sabater

Aquesta web és una pàgina personal d'en Jordi Alemany Sabater per compartir les seves aficions: pintura i ciència.

Per aquest motiu la web té tres parts ben diferenciades: pintura, publicacions cièntifiques i llibres publicats.

Comments are closed.