Programes de gestió

slide-2software-2-largeDisposem d'un equip d'analistes i programadors que ha desenvolupat programes de gestió i administració, i que estan constantment millorant-los i adaptant-los a les necessitats del mercat i de les empreses.

Atenem les consultes i suggeriments dels nostres clients per a anar millorant dia a dia els nostres productes.

 


Els programes que tenim actualment a la venda són:
 IDP Comunitats

Programa de gestió de comunitats de propietaris. Gestió de pressupostos, emissió de rebuts i derrames, gestió del cobrament dels rebuts i cartes a morosos, gestió dels moviments de les comunitats, liquidacions

IDP Vertical

Gestió de rebuts de lloguer. Emissió mensual dels rebuts domiciliats i no domiciliats, gestió del cobrament, avisos a morosos, liquidació als propietaris, etc..