Please Wait, Loading Content...

Software de gestió

Programes de gestió per administradors de finques de lloguer i gestió de comunitats de propietaris.

Disposem d’un equip d’analistes i programadors que estan constantment millorant i adaptant els programes a les necessitats del mercat i de les empreses.

Software propi per a administradors de finques i de comunitats de propietaris, que porta al mercat mes de 17anys, en constant renovació.

Atenem les consultes i suggeriments dels nostres clients per a anar millorant dia a dia els nostres productes.

ELS PROGRAMES QUE TENIM ACTUALMENT A LA VENDA SÓN:

Programa de gestió de comunitats de propietaris.  Característiques principals:

 • Fitxes complertes de la Comunitat, els propietaris i les finques, amb accés directe a consultar els rebuts, els documents relacionats, i les incidències.
 • Conceptes de rebuts i moviments definits per l’usuari
 • Llistats, convocatòries (personalitzades amb Word) ,cartes, etc.
 • Pressupostos anuals o derrames, per calcular els imports dels rebuts.
 • Gestió de rebuts en base als pressupostos (ordinaris, derrames, etc.). Possibilitat de retrocedir els rebuts generats o les remeses bancàries si cal.
 • Gestió dels cobraments dels rebuts des de la fitxa de la comunitat, la finca o el propietari.
 • Gestió dels moviments (ingressos o despeses) de la comunitat, en base a conceptes definits per l’usuari.
 • Liquidacions provisionals i definitives. Es generen dos llistats, una amb el detall de tots els moviments i un altre amb un resum per conceptes.
 • Mòdul incidències. En aquest apartat podem gestionar les incidències que es presentin a la comunitat, indicant a quin industrial van lligades, quin tipus d’incidència és (tipus definits per l’usuari), i poder fer un seguiment. El programa avisa a l’entrar si hi ha incidències pendents de tancar.

Gestió de rebuts de lloguer. Característiques principals:

 • Fitxes complertes del propietaris, arrendataris i les finques.
 • Conceptes de rebuts, moviments i tipus d’IVA definits per l’usuari
 • Gestió de rebuts mensuals de totes les finques. Possibilitat de generar un rebut en concret des de la fitxa de la finca.
 • Gestió de les remeses bancàries de rebuts, que poden ser en dates diferents si cal.
 • Llistats generals, rebuts pendents, liquidacions
 • Liquidacions mensuals o trimestrals als propietaris. Generació automàtica de les transferències als propietaris.
 • Llistat de les finques que tenen revisió del IPC o venciment de contracte, i càlcul automàtic del IPC

Per mes informació contacteu amb nosaltres